Dr. Edward Bach a kvetové esencie (Kvety ako liečebné prostriedky)

 

“Kvetové esencie sú schopné, podobne ako skvelá hudba alebo iná nádherne povznášajúca vec, ktorá nám dodáva inšpiráciu, vzkriesiť našu skutočnú povahu a preniesť nás bližšie k vlastnej duši. Tak nám prinesú mier a uľahčia, zmiernia trápenie. Trápite sa kvôli sebe pre seba.”

 

                                                                                                        Edward Bach

 

Kvetové esencie sú unikátne v tom, že prinášajú individuálny návrat k prírode a dopĺňajú práve to, čo potrebujeme najviac, pestovať sa a liečiť čírou, nepoškvrnenou životnou silou prírody.

 

 

 

BACHOVA KVETOVÁ TERAPIA

EMOCIONÁLNA PREMENA

Kvetové esencie sú účinné katalyzátory emocionálnej premeny. Esencie pracujú ako katalyzátory uvoľnenia prekonaných a neužitočných emocionálnych schém a stavov mysle. Emocionálne liečenie je nevyhnutné pre zdravie. Kvetové esencie sú silné katalyzátory, ktoré umožňujú, aby liečenie prebehlo hladko, bez paniky a v súkromí.

Bachov systém je prvým systémom kvetových esencií, ktorý bol objavený. Pokrýva všetky dôležité základné emócie, ktoré sa týkajú každého človeka.

 

 

Kedy sa dostaví účinok ?

Účinok vždy závisí od konkrétnej osoby a jej emocionálnych stavov. Ak je emocionálny stav hlboko zakorenený a potlačený, môže trvať aj niekoľko týždňov, kým pocítite účinok. Naopak, keď sa cítite unavený z celého dňa a dáte si Olivu, posiľňujúci účink pocítite okamžite. Podobne rýchlo môže vaše náhle stavy smútku rozptýliť Mustard. Ak však ani po dvoch týždňoch nebudet pociťovať zmenu, je možné, že ste prehliadli niektorý aspekt vašich problémov a mali by ste prehodnoiť výber esencií alebo prípadne pridať ešte niektorú. Bachove kvety pôsobia veľmi jemne a je možné, že účinok si na vás skôr všimne nestranná  osoba z pomedzi vašich známych ako vy sami. Zlepšovanie prichádza jemným a  prirodzeným tempom, tak aby sa mu osobnosť ľahko prispôsobila. Môže sa stať, že niekoľkotýždňovej liečbe sa ešte objavia ďalšie prejavy vašej osobnosti, ktoré budú potrebovať liečiť.

 

 

 

 

 

Ako pôsobia Bachove kvapky ?

Bachove kvapky pomáhajú zmeniť naše myslenie, odstrániť negatívne nálady a zmeniť ich na pozitívny postoj. Vytvárajúť z nás harmonické a vyrovnané bytosti. Každý jeden kvet je určený na špecifický duševný stav. Pokiaľ sa negatívne stavy podchytia už na začiatku a pomocou Bachových kvetov sa opäť dosiahneme duševnú harmóniu, choroby sa na telesnej úrovni nikdy nemusia prejaviť. Bachova kvetová terapia pomáha pri ťažkých životných skúškach, stavoch veľkej vyčerpanosti, pri prekonávaní strachu, hnevu, smútoku, vnútorného napätia. Negatívne pocity nepotláča, ale vytvára opačný pozitívny postoj. Tým sa v človeku vytvorí samouzdravovací program, ktorý je veľmi dôležitý aj pri liečení fyzických chorôb. Napriek tomu, že Bachove kvapky nie sú určené priamo na telesné príznaky chorôb, pomáhajú chorobu pochopiť a vyrovnať sa s ňou. Tým výrazne prispievajú k urýchleniu procesu liečby. Bachove kvety sú teda predovšetkým výbornou prevenciou pred chorobami a podporným prostriedkom počas liečenia choroby. Umožňujú vytvoriť vnútornú harmóniu skôr, ako sa nerovnováha prejaví na fyzickej úrovni ako choroba. Cieľom Bachovej terapie je harmonický rozvoj osobnosti, vyrovnanosť a sebapoznanie.

 

Kedy používať Bachove kvapky ?

Bachove kvapky môžete používať kedykoľvek, keď pociťuje, že ste vnútorne rozladený, nevyrovnaný, vyčerpaný, neviete ako ďalej…Bachova kvetová terapia pomáha pri komplikovaných vzťahoch s druhými ľudmi, keď máte problém komunikovať s ostatnými, bojíte sa konkrétnych vecí, či máte nevysvetliteľné obavy. Bachove kvapky sa osvedčili aj pri zdravotných problémoch, ktoré nemajú nejaká jasnú príčinu, pri chronických chorobách ako podporný prostriedok. Pomáhajú deťom zvládnuť obdobia, ktoré sú pre nich veľmi citovo náročné ako napr. Prvé dni v škole, škôlke, odlúčenie od rodičov, choroby, úrazy, sklamania, smútok, detský hnev, agresivitu, hyperaktivitu…Dospelým pomôžu napr. prekonať traumy ako strata zamestanania, rozvod, úmrtie v rodine, prepracovanosť a pod…

Herbár najpoužívanejších rastlín - Stiahnuť v PDF

Anglický lekár Dr. Edward Bach ( 1886 – 1936 )

Sa narodil v Moseley v Birminghame. Bol waleského pôvodu.  

Od útleho veku bol Dr. Bach veľkým milovníkom prírody , mal potrebu byť užitočný a veľmi túžil pomáhať ľuďom. Prvým krokom k naplneniu jeho túžby pomáhať ľuďom bolo to, že vyštudoval medicínu. Stal sa bakteriológom v University College Hospital v Londýne. Pri svojej praxi si všimol, že okrem liečenia príznakov ochorenia na fyzickej úrovni sa nikto nezaoberá aj emotívnym (psychickým) stavom pacienta. Nijaká pozornosť sa nevenovala zlepšeniu emócií pacienta, jeho strachu, neistote a duševným otrasom. Cítil, že aj emotívny (psychický) stav človeka významne ovplyvňuje  priebeh liečebného procesu a tým aj jeho  konečný výsledok.  Pustil sa teda do hľadania lieku, ktorý by mal blahodárny účinok a pomáhal by aj na emočnej úrovni. Hoci ťažko ochorel a lekári mu dávali len 3 mesiace života, svojim pozitívnym postojom k životu, svojou vierou v uzdravenie a túžbou pracovať a nájsť liek na emocionálne stavy človeka, nadobudol stratenú silu a zaskočil svojich lekárov nečakanou pozitívnou zmenou svojho zdravotného stavu. Toto položilo aj základný kameň jeho systému liečenia.V roku 1919 sa Bach pripojil k personálu nemocnice London Homoeapathic Hospital a s nadšením sa oboznámil s myšlienkami homeopatie, ktoré boli veľmi blízke jeho vlastným. Dr. Bach rozvinul škálu homeopaticky pripravovaných vakcín používaných vnútorne, ktoré veľmi efektívne zmierňovali mnoho chronických ťažkostí. Napokon sa stali známymi pod názvom sedem liečiteľov.

Objavil liečivé energie vybraných druhov rastlín a stromov. Dr. Bacha inšpirovali k návratu k prírode jemné, neinvazívne a nejedovaté esencie, ktoré môžu priniesť harmóniu a obnoviť rovnováhu mysle a tela.Od roku 1936 začali bežní spotrebitelia aj lekári na celom svete používať množstvo kvetových esencií, ktoré vynašiel Dr. Bach.

 

Zdravie je súlad mysle, tela a ducha, vrátane zdravých emócií, a to je presne to, čo chcete dosiahnuť, keď podstupujete liečbu. Liečenie odstraňuje problémy a vracia vás do zdravého stavu tela a mysle.

Emocionálne zdravie je niečo, o čo sa usiluje každý, ale málokomu sa to podarí bez pomoci. Každý človek je schopný vytvoriť si život, ktorý skutočným výrazom najhlbšej túžby srdca. Veľmi dôležité je však počúvať svoje vnútorné pocity.

Niekedy sa prúd týchto pocitov vnútri zablokuje. Vtedy emócie vyjdú z rovnováhy, čím trpí stav emocionálneho zdravia. Problém nastáva v momentoch keď tieto dôležité emócie zadržiavame vo svojom vnútri, potláčame ich, vôbec ich nevyjadrujeme alebo ich vyjadrujeme nevhodne.  Emocionálne zdravie prichádza s náležitým vyjadrením emócií a ich premenou na pozitívne aspekty. Všetci nosíme v sebe zmrazené schémy emocionálnej nerovnováhy , ktoré hádžu tiene na našu schopnosť ukázať svoju skutočnú podstatu. Niektoré z týchto schém majú čerstvý pôvod, iné majú korene v minulosti, v detstve, alebo dokonca v maternici. Niektorí z nás vôbec nehľadia na vlastné emocionálne problémy a blokády. V skutočnosti je však nahliadnutie do problémov len prvým štádiom liečenia.