Spoločnosť Bios- Medica je výhradný dovozca a distribútor pre Slovenskú republiku, Českú republiku a Poľskú republiku spoločnosti Biogroup srl.

Prvotná myšlienka...

 

Zakladateľkou spoločnosti Bios Medica je pani Oľga Ricotti. Dlhodobo sa pani Ricotti venuje a pracuje s fytoterapiou a bachovými kvetovými esenciami ako terapeut a poradca.

 

Dôvodom vyhľadania výživových doplnkov spoločnosti Biogroup srl.  bola  snaha p.  Ricotti  pomôcť  spoločníčke

Bios-Medica - Vstúpte s nami do sveta bylín a Integrovanej medicíny.

ktorej mame v roku 2015 diagnostikovali zhubný nádor vaječníka s následným a veľmi rýchlym rozšírením do brušnej dutiny. V momente zistenia diagnózy začal boj s časom, vyšetrenia, čakanie na operáciu a následné určenie liečby, tento proces trval skoro 4 mesiace. Možno len z nášho pohľadu sa ten čas zdal nekonečný, aj keď sme si nepripúšťali nič iné ako pozitívne výsledky. Čakanie sprevádzala snaha dostať sa k čo najväčšiemu množstvu informácií, o konkrétnej diagnóze, možnej forme liečby a jej priebehu, o jej vedľajších účinkoch...

 

Po preštudovaní množstva informácií sme dospeli k názoru, že každý pacient je individuálny a  aj priebeh liečby, jej dopad na organizmus a následná rekonvalescencia je u každého pacienta iná.

V  mnohých prípadoch však môže mať dôležitá liečba veľmi ťažký a komplikovaný dopad na organizmus pacienta. Veľmi dôležitým spoločným bodom, bol aj fakt, že rakovina sa môže skoro u každého pacienta aj s pozitívne ukončenou liečbou vrátiť v akomkoľvek časovom horizonte.

 

Toto boli najdôležitejšie informácie, ktoré v nás vyvolali snahu nájsť kdekoľvek doplnok liečby, ktorý by bol účinný a pomohol by zlepšiť a zmierniť už existujúci diagnózu, ktorý by pomohol uľahčiť náročný priebeh liečby... Každý kto zažil v rodine alebo na sebe diagnózu nádorového ochorenia vie, že by dal čokoľvek na svete aby zachránil seba a svojich blízkych. V takomto stave sú pacienti a ich rodiny schopní uveriť čomukoľvek, akémukoľvek zázračnému prípravku čo im sľubujú rôzne spoločnosti alebo takzvaní prírodní liečitelia.

Samozrejme aj takéto prípravky môžu byť z časti účinné. V našom prípade však bolo na prvom mieste vyhľadanie doplnkov liečby, za ktorých vývojom by stáli lekári. Zastávame názor, že dôležitá je štandardná liečba s podporou vo forme výživových doplnkov. Ak majú ale doplnky liečby pomôcť musia byť určené na určitú diagnózu a v mnohých prípadoch aj na už prebiehajúcu liečbu. Toto veľmi dôležité spojenie vedia samozrejme zhodnotiť len lekári, ktorí v medicíne profesne pôsobia. A práve tento veľmi dôležitý krok nedokážu určiť prírodní liečitelia ani spoločnosti za ktorých predávanými výživovými doplnkami nestoja lekári.

 

Bohužiaľ snaha nájsť doplnky liečby, ktorých vývoj podliehal odvetviu medicíny a dal by sa prirovnať k vývoju liekov bola veľmi časovo náročná a vo všetkých prípadoch neúspešná. Nakoniec však pani Ricotti vycestovala do Talianska ,pretože dostala odporúčanie od svojho dobrého priateľa na spoločnosť Biogroup srl., ktorá je v Taliansku uznávanou spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou s vysokou úspešnosťou výživových doplnkov, ktoré vyvíja a vyrába...viac

Pani Ricotti po konzultácii predmetného zdravotného stavu, diagnózy a nasadenej liečby s lekárom spoločnosti Biogroup srl., priniesla výživové doplnky výnimočnej rady ONCOPHYT...(preklik na ONCOPHYT), ktoré pacientka berie už rok a má výborné výsledky, pozitívny účinok bol viditeľný už po dvoch mesiacoch. Táto pozitívna a úžasná skúsenosť v nás vyvolala morálnu a ľudskú povinnosť sprístupniť vysokoúčinné výživové doplnky rady ONCOPHYT všetkým pacientom a ľuďom, ktorí to potrebujú.

Preto pani Ricotti začala so spoločnosťou Biogroup srl. komunikáciu v rámci distribúcie nimi vyvíjaných a vyrábaných výživových doplnkov do nám najbližších krajín kde nemá spoločnosť žiadne zastúpenie. Proces dohody medzi pani Ricotti a spoločnosťou Biogroup srl. trval niekoľko mesiacov. Spoločnosť si overovala bezúhonnosť, profesionalitu a korektnosť pani Ricotti. Hlavnou podmienkou pre spoločnosť Biogroup bolo aby zostala nimi nastavená finančná dostupnosť ich výživových doplnkov pre pacientov, aby to pre pacientov a ich rodiny nebolo finančne vyčerpávajúce a v konečnom dôsledku nedostupné. Dohoda bola úspešne uzatvorená a podpísaná po siedmych mesiacoch komunikácie. Výsledkom dohody je možnosť predaja výživových doplnkov spoločnosti Biogroup srl cez spoločnosť Bios Medica v Slovenskej republike, Českej republike a v Poľskej republike.

 

„ZDRAVIE JE TO ČO SI PRAJEME,  A ČO ŽELÁME NAJVIAC ZO VŠETKÉHO SVOJIM NAJBLIŽŠÍM“