Dr. DANIELE CORESI

FARMACEUT

Úspešne ukončil farmaceutickú fakultu v Peruggi

Pracuje pre firmu Biogroup a má na zodpovednosť  vedenie zahraničných firiem a spoluprácu.