DYNAMIZOVANÁ FYTOTERAPIA

Všetky naše tekuté prípravky  sú  fytodynamizované.

 

Pod dynamizáciou látky sa rozumie fyzikálny proces, pomocou ktorého je látka vystavená opakovanému a rytmickému vibračnému pohybu trasením.


Vibračné zatrasenie v skutočnosti spočíva v tom, že liečivo sa podrobí sérií trasenia za účelom prebudiť, posilniť a zlepšiť jeho vlastnosti.


Najnovšie vedecké dôkazy o platnosti tejto metódy poskytli niektorí francúzski vedci: Gabriel Vernot, Yves Lasne, Henry Berliocchi, Rolland Conte. Všetci títo vedci z akademického prostredia mohli overiť ako toto “lomcovanie” (ktorému sa vystavujú liečivá, aby došlo k ich dynamizácii počas ich prípravy) vedie k dematerializácii, ku vzniku bielych dier.

 

Tieto, na rozdiel od čiernych dier v astronómii, v ktorých naberá látka maximálnu hustotu, predstavujú super svetelný bod, ktorý vyžaruje neutrónovú vlnu. Tento typ vlny šírením v okolitom prostredí vedie podľa poradia, k vytvoreniu hyper protónov, tj. virtuálnych častíc, ktoré uvoľňujú beta žiarenie a charakterizujú aktívnu látku.


Tí istí vedci zistili, ako sa dajú rozoznať biele diery aj v krvnej plazme, ktorá je vystavená otrasom v dôsledku srdcových impulzov, ktoré sú podobné rytmu dynamizácie liečiv. Keď pokračujeme ďalej, bola vyvinutá nová teória, ktorá prekonáva obecné fyzikálno- chemické vysvetlenie živej hmoty: všetky biele diery vytvorené v organizme produkujú neutrónové vlny, ktorých výsledok je definovaný ako zvyšková vlna. Táto vlna je jedinečná a charakteristická pre každého z nás, čím sa vlastne vymedzuje naša stavba.

Tento objav prináša revolúciu a môže vysvetliť mnoho javov, ktoré bolo ťažké definovať alebo ktorých existenciu bolo len možné demonštrovať len na empirickej úrovni.
Sezónnosť a meteo závislosť niektorých porúch alebo chorôb môže byť napríklad odôvodnená tým, že zvyšková vlna, ktorá je výsledkom procesov zhmotnenia a dematerializácie látok je veľmi citlivá na gravitačné pole Zeme.
Takáto choroba, v súlade so zásadami vyjadrenými aj v teórii rezonancie, môže byť vysvetlená ako nesprávne fungovanie jedného komponentu zvyškovej vlny, ktorá tým, že stimuluje neštandardným spôsobom časť organizmu, spôsobuje výstup z oblasti fyziologickej rovnováhy. Obnovenie zdravia dosiahneme v momente, keď sa terapeutický účinok dostane do súladu škodlivé vlny so základnou zvyškovou vlnou.


Je možné urobiť záver, že to nie je látka ako taká, ktorá podľa chemických vlastností, ktoré sú jej vlastné, vykonáva terapeutický účinok, ale jej biele diery, a teda neutrónová vlna, ktoré ich generuje po odoslaní do chorých buniek, aby pracovali v prostredí zvyškovej vlny organizmu, ktorého sú súčasťou. Vyššie uvedení autori matematicky dokázali a fyzikálne overili ako svetelná správa v podobe bielych dier má frekvenciu, ktorá mu umožňuje pôsobiť priamo na DNA, preto je toto spojenie s nosným prvkom živej hmoty, ktorá produkuje domino efekt na vnútorný organizmus a na zvyškovú vlnu.


Na základe týchto poznatkov, a teda nielen z dôvodu uspokojenia voči energetickým aspektom prírodnej medicíny, Biogroup  priniesla aj v oblasti fytoterapie dynamizáciu ako fyzikálnu metódu aktivácie a zlepšenia už existujúcich vlastností najmä pri realizácii prípravkov.