Fytoterapia

Fytoterapia spadá plne do tejto oblasti. Tento termín prvýkrát zaviedol Henrì Leclerc a označuje liečbu ochorení alebo patologického stavu pomocou rastlín alebo liečiv, ktoré sú od nich odvodené.

Tak ako je to pri existujúcom rozdelení medzi  prírodnou medicínou a vedeckou, západnou medicínou, tak aj vo fytoterapii máme tendenciu rozlišovať tradičnú fytoterapiu, empirickú farmakológiu a vedeckú fytoterapiu.

 

Tradičná fytoterapia je založená na empirických poznatkoch, niekedy aj veľmi starých a overených v priebehu času v klinickej praxi. Tradičná fytoterapia sa domnieva, že liečivý účinok rastliny sa nepripisuje jednotlivým chemickým princípom, ktoré obsahuje alebo ich súčtu, ale všetkým jeho aktívnym aj pasívnym zložkám, ktoré tvoria FYTOKOMPLEX (RASTLINNÝ CELOK). Toto vedie k vytvoreniu terapeutickej jednotky, v ktorej sa aktívne princípy spájajú s pasívnymi princípmi rastliny, pričom vzniká prirodzená synergia účinku, ktorá pôsobí navzájom pozitívne s organizmom, ktorému bola podaná.


Farmakologická fytoterapia je založená na najnovších vedeckých poznatkoch. Verí, že liečivý účinok rastliny možno pripísať jej aktívnym chemickým princípom, ktoré sa dajú izolovať, vyčistiť a podávať z jej výťažku, ktorý niekedy možno vyrábať aj synteticky.


Medzi najnovšie modely fytoterapie patrí energeticko – konštitučný model, ktorý vznikol vo Francúzsku a autorom je Requena.  Model bol vytvorený z integrácie konštitučného nastavenia M.T.C. a moderných konceptov- PNEI. Tento model bol ďalej rozvíjaný a uplatňovaný v rámci Integrovanej medicíny, čím získal dôležité potvrdenia a prestížne ocenenia na klinickej úrovni.


Fytoterapia Biogroup v súlade s vyjadrenými názormi vychádza z tradícií, snaží sa testovať na farmakologickej úrovni, nachádza uplatnenie v energetickom a konštitučnom pláne v metodologickom rámci Integrovanej medicíny.