VZDELANIE


2000 - titul v odbore farmaceutickej chémie a technológie vydaný Univerzitou v Perugi - Farmaceutická fakulta,- s hodnotením 105/110, v nadväznosti na obhajobu diplomovej práce: "Vývoj celkového obsahu a  zložiek fenolového štiepenia olivového oleja vyrobeného z olív rôzneho zrenia"

1993 – všeobecná maturitná skúška na Gymnáziu Francesco D'Ovidio" v Larino (CB)

 

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

2000 - Diplomová práca na Farmaceutickej fakulte Univerzity degli Studi v Perugi, zamestnaný v analytickom laboratóriu, získavanie vedomostí metód a nástrojových techník pre nastavenie výskumných projektov použitých na štúdium liečivých rastlinných výťažkov

2001 - Konzultant v oblasti Fytoterapie pre lekárske ordinácie Pazzagli a Duranti- Perugia

2001-2005 - zamestnaný vo vedecko –technickom sektore vo firme ABOCA S.p.A. s rôznymi úlohami:

 

Od septembra 2006 riaditeľ :Officine Naturali s.r.l.

 

Člen firemného tímu Vedeckých konzultácií a Technickej podpory pre lekárov, farmaceutov a herbológov

Organizácia a didaktická starostlivosť, kurzy a školenia v oblasti fytoterapie pre lekárov, farmaceutov a herbológov

 

Individuálne poradenstvo pre lekárov a farmaceutov o fytochemických, farmakologických hľadiskách, toxikologických a klinických liečivých rastlinách, s možnosťou adresného vyhľadávania a zasielanie vybranej dokumentácie do najuznávanejších medzinárodných vedeckých časopisov a preskúmaných veľkých databánk. Odpovede v reálnom čase na otázky týkajúce sa rastlinných produktov: racionálne formulácie, vlastnosti a definovanie aktívnych zložiek, indikácia na použitie a dávkovanie, informácie o možných interakciách s liekmi, detailné analýzy a kontrola surovín a hotových výrobkov, vydávanie odborných príbalových letákov, ktoré sa týkajú doplnkov a kozmetických prípravkov.

Po predajný  servis: príjem a správa informácií o účinnosti, vedľajších účinkoch a možný nesúlad výrobkov v závislosti od ďalšej užívanej liečby zákazníkmi, predajná sieť a koneční spotrebitelia a vypracovanie konečnej odpovede pre zákazníka

 

Vedecké riadenie a marketing projektu Aboca- Spa

 

Vypracovanie technickej dokumentácie súvisiacej s bylinnými výživovými doplnkami určenými pre vytvorenie dokumentácie pre ministerstvá, distribútorov (talianskych a zahraničných), colné úrady, atď.

Služby vedeckého konzultanta po telefóne a on- line pre lekárov, farmaceutov a konečných spotrebiteľov (Riadenie call centra Zelené číslo technicko- vedeckej asistencie, správa e-mailových schránok info@aboca.it a infomedici@aboca.it).

Júl 2005 -august 2006 zamestnaný vo firme Hering SNC

Organizácia a didaktická starostlivosť, kurzy a školenia v oblasti fytoterapie pre lekárov, farmaceutov, herbológov a spotrebiteľov vo firme ako aj na iných miestach,  vypracovávanie správ, letákov a iných učebných pomôcok Koučovanie a odborná príprava zdravotníckych zástupcov a predajných agentov pre lekárne Kurzy a školenia v oblasti homeopatie a fytoterapie pre lekárov a farmaceutov

Zodpovedný vedúci pre marketing a vedeckú oblasť spoločnosti Biogroup s.r.l.

 

  

ĎALŠIE INFORMÁCIE
VEDECKÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Publikovanie kníh, brožúr, letáky pre šírenie technických a vedeckých informácií o liečivých rastlinách určených pre lekárnikov a lekárov

Autor vedecko-populárnych článkov o zdraví a fitness v oblasti fytoterapie a liečivých rastlín, ktoré boli publikované v odborných časopisoch

 

Organizácia a realizácia výučby kurzov a školení v odvetví fytoterapie pre lekárov a lekárnikov, herbológov a spotrebiteľov

Prednášajúci na mnohých informačných seminároch o fytoterapii

 

Účasť na televíznom a rozhlasovom vysielaní prizvaný ako expert na fytoterapiu, medicínske liečivé rastliny zdravie a zdravý životný štýl

 

V októbri 2004 účasť ako expert v odbore herbálnej medicíny na prenose štátnej televízie RAI 2 "Piazza Grande“

 

Január 2007 - Júl 2007 - Umbria TV- realizovala prenos vedeckej činnosti „Zdravie a wellnes“

 

Publikácie: knihy a technické brožúry

OCCHIONERO G., Boncompagni E. „Vláknina a kyselina mliečna pre správne fungovanie črevnej mikroflóry“, Ed. Aboca

OCCHIONERO G., Boncompagni E.,Monti F., „Fytoterapeutická liečba hyperplázie prostaty“ Ed. Aboca

OCCHIONERO G., Boncompagni E.,Monti F.,“Posúdenie bezpečnosti používania a účinnosti pri úľave pocitu ťažkosti v nohách" Ed. Aboca

OCCHIONERO G., Boncompagni E.,Monti F., „Prírodný prostriedok proti stresu: liečivé rastliny na obnovu fyzickej i psychickej rovnováhy“ Ed. Aboca

OCCHIONERO G., Boncompagni E.,Rigano E., Giogli A., „Rastlinné látky v kozmetike“ Ed. Aboca

OCCHIONERO G., Boncompagni E. „Rybie oleje získané z ryže a liečivých rastlín pre liečenie dyslipidémie" Ed. Aboca

OCCHIONERO G., Boncompagni E. „Liečivé rastliny pre ženy s ťažkosťami v období menopauzy“ Ed. Aboca

OCCHIONERO G., Boncompagni E. „Ako zabrániť oxidačnému stresu spôsobeného voľnými radikálmi" Ed. Aboca

OCCHIONERO G., Menghini A, Fulceri S. E Boncompagni „Význam Aloe Vera“ Ed. Aboca

OCCHIONERO G., Boncompagni E. „Fytokomplexy definované ako účinné pre krásu tváre, tela a vlasov. Vzdelávacia publikácia“ Ed. Aboca