Inštitút biointegrovanej medicíny

Integrovaná medicína je vedným odborom, ktorý sa zaujíma o človeka v jeho prirodzenom prostredí, to znamená o človeka v prostredí, ktoré vníma stavbu ľudského tela ako komunikačný jazyk a vodiace spojivo. Integrovanej medicíne sa podarilo prepojiť systémy medzi rôznymi formami prírodnej a konvenčnej medicíny takým spôsobom, že si vyberá podľa konkrétnych prípadov najvýhodnejšie prvky každej z nich. A ak je to možné, snaží sa presiahnuť ich limity.

 

Čo je ImeB

Inštitút Integrovanej medicíny -IMeB- prezentuje didaktické šírenie Centra pre štúdiá Cosmo de Horatiis, je to nezisková organizácia uznaná v regióne Molise. Centrum pôsobí vo vedeckej a kultúrnej oblasti a podporuje podujatia, publikácie, štúdie, výskum, atď., a to najmä v oblasti prírodnej medicíny a obzvlášť v integrovanej medicíne.

IMeB aktívne realizuje mnohé kurzy, konferencie, stretnutia a medzinárodné kongresy v odbore Integrovanej medicíny.

Inštitút disponuje Vedeckým tímom zloženým z popredných odborníkov MNC. Je uznávaným a vyhľadávaným vedeckým tímom na celoštátnej úrovni, oceňovaný pre svoju serióznosť, s ktorou plní svoju úlohu.

 

Naša filozofia

Oficiálna vedecká medicína s akademickým pozadím má tú výhodu, že disponuje jednotným vedeckým jazykom vo všetkých odvetviach, na ktoré sa rozdeľuje. Keďže rôzne formy a podoby prírodnej medicíny vznikali v rôznych časových odstupoch, geografických oblastiach, kultúrach a súvislostiach, chýba im jednotný jazyk, čo vedie k vzájomnému nepochopeniu, napríklad pri dialógu medzi akupunkturistom a homeopatom, a ešte ťažší je potom takýto dialóg s kolegami z vedeckej resp. konvenčnej medicíny. Integrovaná medicína využíva spoločné prvky z rôznych odvetví medicíny, čím pomáha budovať tento jednotný jazyk na teoretickej a praktickej úrovni, čo umožňuje priblížiť prírodnú medicínu ku „konvenčnej“ vedeckej medicíne. Medicína je len jedna, bez potreby stavania plotov, pretože lekár  môže prehĺbiť a pochopiť ju vo všetkých jej aspektoch, prijať ich a obohatiť o výhody pre tých, ktorí sa na ňu obrátia a hľadajú v nej pomoc.

 

Založenie SIMeB

Po mnohých rokoch, ktoré potvrdili relevantnosť Integrovanej medicíny prostredníctvom množstva kurzov, konferencií, kongresov, štúdií, výskumu a publikácií, sme odpovedali na naliehanie z rôznych odvetví, s cieľom ďalej podporovať našu medicínu, dať väčší impulz jej poznaniu a šíreniu. Príáve z vyššie uvedených dôvodov bola 1. februára 2014 v Pescare na klinike Pierangeli založená:

 

SIMeB –  SPOLOČNOSŤ INTEGROVANEJ MEDICÍNY

Je vedecká spoločnosť založená spoločníkmi spoločnosti Biogroup srl. zameraná na priame zapojenie tých, ktorí pracujú v tomto odvetví, a ktorých hlavným cieľom je podpora a šírenie Integrovanej medicíny a hájenie jej princípov a samotných členov.

 

Info stránka www.medicinabiointegrata.it