Praktické skúsenosti s preparátom PSICOPHYT REMEDY 20 A-B

Vypracovala: MUDr. Jana Bullová, ambulancia detskej psychiatrie, Martin

Kazuistika číslo 1:

 

7- ročný chlapček, prvýkrát vyšetrený detským psychiatrom vo 02/2018 na žiadosť rodičov.

Dieťa pochádza z úplnej rodiny, obaja rodičia s vysokoškolským vzdelaním, bez duševného ochorenia, matka liečená na vysoký krvný tlak a migrény.

Dieťa z 1. tehotenstva, ktorého priebeh bez ťažkostí, pôrod bez komplikácii, kojený krátko, očkovaný podľa poradne, ranný psychomotorický vývin primeraný veku.

Vyberané nosné aj krčné mandle, častá chorobnosť, liečený imunoalergológom, prechodne v liečbe aj kortikoidy.

Do škôlky chodil od 3 rokov, ťažšia adaptabilita, v kolektíve skôr „odstrkovaný“, celkovo úzkostnejší s problémom sa presadiť.

Pri prvej návšteve ambulancie rodičia avízovali u dieťatka pocity strachu, obavy, či nemá v nošteku cudzie teleso, neskôr po Vianočných prázdninách odmietal chodiť do škôlky, chcel zostať doma s matkou, ktorá v tom čase sa starala ešte o mladšieho súrodenca (chlapček vo veku 1,5 roka).

Napokon začal matku fyzicky napádať, začal ubližovať aj mladšiemu bračekovi, odmietal sa kúpať, pred odchodom do škôlky doma vždy veľmi vyvádzal. V samotnej škôlke bol však iný, tam na neho neboli sťažnosti.

V rámci terapeutického procesu sa začal podávať preparát PSICOPHYT-REMEDY 20 najprv rada A a následne sa prešlo na radu B.

Už o 6 týždňov rodičia avízovali zmenu k lepšiemu, významne sa redukovali afekty hnevu, dieťa bolo celkovo pokojnejšie, prístupnejšie dohovoru, doslova rodičia uviedli „že je ich syn ako vymenený“.

V rámci posilňovania pozitívnych zmien v behaviorálnej oblasti bola rodičom odporučená aj filiálna terapia, ktorú absolvovali v Súkromnom Centre pedagogicko - psychologického poradenstva. Samotná kúra podávania preparátu PSICOPHYT REMEDY 20 A-B trvala 3 mesiace.

Druhú kúru sme zopakovali pred nástupom do 1. ročníka základnej školy s prekrytím aj prvého mesiaca v škole, nakoľko u dieťaťa boli prítomné obavy zo zmeny prostredia aj kolektívu detí.

Celkovú adaptáciu zvládol výborne, do školy chodí pravidelne, dokonca sa tam teší, v kolektíve detí je smelší, nekonfliktný, na polročnom vysvedčení mal výborné hodnotenie.

Kazuistika číslo 2:

8- ročné dievčatko, prvýkrát vyšetrené na ambulancii detského psychiatra v 11/2017.

Dieťa pochádza z úplnej rodiny, obaja rodičia sú vysokoškolsky vzdelaní, pracujú ako výskumní pracovníci, otcov starší brat mal detskú mozgovú obrnu, zomrel vo veku 9 rokov.

Dieťa je z 1. gravidity, matka mala menej plodovej vody, pôrod bol v termíne, popôrodná adaptácia v norme, u dieťatka na nožičkách hexadaktýlia (6 prstov), chirurgická korekcia rok po narodení.

V psychomotorickom vývine bolo pozorované zaostávanie, prítomná porucha vývoja reči, metabolický skríning bol v norme, genetickým vyšetrením sa potvrdil Turnerov syndróm. 

V sledovaní neurológa pre detskú mozgovú obrnu – hypertonický syndróm a inkontinenciu. Diagnostikovaný detský autizmus s poruchou vývoja reči.

Od 3 rokov chodila do špeciálnej materskej škôlky, aktuálne navštevuje 2. ročník autistickej triedy na špeciálnej základnej škole, kde chodí na 4 hodiny denne.

Pri prvej návšteve ambulancie rodičia uvádzali, že ich dcérka máva veľké výkyvy nálad, býva plačlivá, alebo sa hnevá, kedy vydáva hlasné zvuky, všetko obhrýza, bije sa po uškách alebo sa udiera do brady, veľmi slabo papá, má len vybrané druhy jedál, ktoré sa v jej jedálničku stereotypne opakujú, je plienkovaná...na druhej strane má rada zvukové hračky, rada počúva detské pesničky

V úvode v rámci terapeutického procesu bola v úvode indikovaná farmakoterapia, najprv Fevarin spolu s Peritolom, k večeru však boli prítomné reakcie hnevu, prejavy zlosti a celkovej nervozity.

Daná liečba bola ponechaná, ale bol naviac pridaný preparát PSICOPHYT REMEDY 20 A-B.

Priaznivý efekt avízovali rodičia už pri nasledujúcej kontrole, ktorá bola o 3 mesiace, uvádzali, že je ich dcérka pokojnejšia.

Začali viacej chodiť na prechádzky, ktorým sa v minulosti vyhýbali najmä pre intenzívne zvukové prejavy, ktorými dávala ich dcérka najavo svoju nespokojnosť a nervozitu. 

Miesto záveru:

Prezentované kazuistiky dvoch detí s rôznymi diagnózami, ktoré sú v starostlivosti detského psychiatra, sú dôkazom toho, že použitie preparátu PSICOPHYT REMEDY má priaznivý účinok v liečbe duševných ochorení.

 

Jeho benefitov je niekoľko: v prvom rade je ho možné použiť už od 4 rokov veku dieťatka, ľahšie sa získava rodič na spoluprácu v podávaní „rastlinného“ preparátu ako samotného psychofarmaka. Je možné ho použiť v liečbe ľahších stavov emočných a behaviorálnych porúch. 

Ale jeho využitie vidím aj ako súčasť liečebného komplexu pri hyperkinetických poruchách a pri poruchách z autistického spektra. 

Meno P - Biodren F

MUDr. Bella Vladimír Phd., onkológ

Mamologická ambulancia
Heydukova 10, Bratislava

Influel

MUDr. Jana Kaprinayová, detský lekár
Raphael Med 

Tomášikova 3, Bratislava