ZÁPIS DO VEDECKEJ                      

SPOLOČNOSTI

Od 2014 po súčasnosť                   Prezident Talianskej Spoločnosti SIMeP a Integrovanej medicíny

Od 2011 po súčasnosť                   Lekársky riaditeľ Domus Medica - špecializovaného zdravotníckeho                                                              zariadenia.

Od 2003 po súčasnosť                   Zápis do S.I.FIT "Talianskej spoločnosti fytoterapie“

Od 2001 po súčasnosť                   Zápis do ASSIRI "Talianska asociácia Iridologie" od roku 2001

Od 2000 po súčasnosť                   Zápis do "Liga medicorum homeopathic Internationalis“

Od 1999 po súčasnosť                   Zápis do FIAMM "Talianska federácia asociácií a homeopatov -                                                                        lekárov"; regionálny delegát

Od 1999 po súčasnosť                   Zápis do S.I.A. "Talianska spoločnosť Akupunktúry"; regionálny                                                                      delegát

Od 1994 po súčasnosť                   Zápis do ICAK „International College of Applied Kinesiology“

V 1992                                               Zápis do AERIA "Európska asociácia pre výskum v aplikovanej                                                                        Iridológie“ 

 

                         

 RACOVNÉ SKÚSENOSTI

Od 1991 po súčasnosť                   Lekár v odbore  vedeckej medicíny

Od 1982 po súčasnosť                   Pracuje ako lekár v odbore integrovanej medicíny ako odborník                                                                      na akupunktúru, iridológiu, aplikovanú kineziológiu,                                                                                          homeopatiu, homotoxicológiu, fytoterapiu, oxygenoterapiu,                                                                          ozónovú a laserovú terapiu, chemo akupunktúru, mezoterapiu,                                                                    vodoliečbu, floristerapiu, hydrokolonoterapiu, atď.

Od 1983 do 1994                            Lekár Pohotovostnej lekárskej služby

V roku 1982                                     Zápis do Zoznamu  lekárskej komory v Isernii pod č. 362

 

ĎALŠIE VZDELANIE

26.10 2013                                     Teoretický a praktický kurz Oxygenoterapie a ozónovej terapie –                                                                    S.I.O.T Gorle (BG).

26-28 09.2013                               IV World Congress On Oxygen Ozone Therapy – “Health Efficiency                                                                 and Savings Challenge of the Third Millennium” vo Vedeckej                                                                           spoločnosti Oxygenoterapie Terapie S.I.O.O.T – Rím

21-22 05.2011                              Odborný seminár z odvetvia iridológie a prírodnej terapie, téma:

                                                       „Karcinóm prsníka, pred -tehotenstvo, očná dúhovka a srdcový                                                                      infarkt. Duchennova forma svalovej dystrofie. Skleróza multeplex-                                                                očná dúhovka, koža a podkožie. ASSIRI – Riccione (RN).

07-08 10.2005                              Doškoľovací kurz z aplikovanej kineziológie. Téma: "Posturálne                                                                      poruchy: kineziológické   a štrumentálne vyhodnotenie v                                                                                  ortomolekulárnej oblasti"- Sirmione (BS).

Od 1998 do 1999                         Certifikát z kurzu Homeopatie organizovaný v ISMO Università                                                                      Urbaniana v celkovom  rozsahu 120 hodín

V 1998                                            Diplom v odbore "Homeopatia a Homotoxilológia" (210 hodín                                                                       ročne), ktorý udeľuje  Lekárska Akadémia v Ríme.

Od 1991 do 1994                         Certifikát zo školy Homeopatie, ktorý udeľuje Nobile Collegio                                                                           Omeopatico vo Florencii   v celkovom rozsahu 360 hodín

V 1994                                            Získanie diplomu z aplikovanej kineziológie ICAK „International                                                                     College of Applied Kinesiology“

V 1993                                            Získanie diplomu psychosomatickej Iridológie u Prof. Wolfa

V 1992                                             Získanie diplomu z ruskej školy o Iridológii u Prof. Bondura e                                                                          Velkhovera

V 1992                                             Získanie diplomu N.I.R.A. “National Iridology Research                                                                                      Association” – Kalifornia – USA

Od 1991 do 1992                          Diplom "Profesor aplikovanej Iridológie" vydaný Ústavom                                                                                prírodnej medicíny; Kurz sa  konal v Rimini

V 1982                                             Diplom z mezoterapie a chemo- akupunktúry získaný v S.I.B. v                                                                        Ríme u  Prof. Morandotti- ho

 

 

V 1982                                             Titul z akupunktúry a tradičnej čínskej medicíny na S.I.B. v Ríme                                                                    po 3 –ročnom štúdiu,  s ročnými skúškami a záverečnou                                                                                  diplomovou prácou obhájenou za prítomnosti                                                                                                    zástupcu Rády lekárov Ríma. Učitelia kurzu boli profesori Darras,                                                                  Gurion Caspana,  Morandotti, Ricciotti

V 1982                                             Titul z praktickej medicíny a chirurgie na Univerzite "La Sapienza"                                                                  v Ríme

 

 

 

ČINNOSŤ PRE INŠTITÚTY

2003                                                  Prednáška na XII. zasadnutí komisie sociálnych vecí Poslaneckej                                                                    snemovne v odbore nekonvenčnej medicíny

 

PREDNÁŠKY NA KONGRESOCH

03.05.2013                                         Stretnutie "Onkologická liečba formou integrovanej medicíny"                                                                        v Bagnoli del Trigno (IS) Domus Aurea 

19-21 04.2013                                   3.Medzinárodný kongres Integrovanej medicíny „Viac ako                                                                               integrácia. Medicína a životný štýl“, Rím, Palazzo Carpegna

23.11.2012                                         Konferencia "Reumatické ťažkosti, liečba  formou integrovanej                                                                        medicíny v  Bagnoli del Trigno (IS)

26.10.2012                                         Konferencia "Integrovaná Onkológia " Bagnoli (IS)

                                                            Domus Aurea

21.11.2011                                         Konferencia "Ochorenia v zime: prevencia a liečba dieťaťa                                                                               a dospelého človeka“  v Bagnoli del Trigno (IS) Domus Aurea

16-18 04.2011                                   2.Medzinárodný kongres Integrovanej medicíny „Vedy vo vývoji“                                                                   Rím, Palazzo Carpegna

19.11.2010                                         2. Medzinárodné stretnutie Integrovanej onkológie, Poslanecká                                                                      snemovňa, Palazzo Marini

23.10.2010                                          Prezentácia kurzov IMEB, ročník 2010-2011“IMeB stretnutie                                                                             lekárov a odborníkov z odboru Integrovanej medicíny                                                                                       v Senigallia

 

15.05.2010                                          Konferencia „Kvasinková infekcia: temný nepriateľ. Úloha v                                                                            črevnej disbióze“, Rím

21.11.2009                                          Konferencia "Aplikovaný výskum liečivých rastlín" na                                                                                        Poľnohospodárskej fakulte Univerzity v Molise

10.10.2009                                          Konferencia: "Psychologické problémy v Integrovanej                                                                                      medicíne" v Ríme

24-28 06.2009                                    Novinky v Integrovanej medicíne, Termoli (CB)

18-19 04.2009                                    Konferencia: "Psychologické problémy v Integrovanej medicíne                                                                      v Miláne

27-29 03.2009                                    Medzinárodný kongres Integrovanej medicíny „Od medicíny                                                                          k medicíne“, medicína smerom ku skutočnej integrácii, Rím

24-29 01.2009                                   Konferencia: „Energia a ustálenie fytoterapie“ v Giovinazzo - BA

22.11.2008                                        Konferencia: „Psychologické problémy v Integrovanej                                                                                      medicíne“ Pozzuoli (NA)

19.6.2007                                          Konferencia: "Kosti a kĺbové ochorenia v Integrovanej medicíne“,                                                                  Catania

19.5.2007                                          Konferencia: "Kosti a kĺbové ochorenia v Integrovanej                                                                                      medicíne“, Rím

14.10.2006                                         Konferencia: "Ženské hormonálne problémy v Integrovanej                                                                           medicíne“, Catania

30.09.2006                                         Konferencia: "Ženské hormonálne problémy v Integrovanej                                                                           medicíne“, Bollate (MI)

20.05.2006                                          Konferencia: "Ženské hormonálne problémy v Integrovanej                                                                            medicíne“, Neapol

06.05.2006                                          Konferencia: "Ženské hormonálne problémy v Integrovanej                                                                            medicíne“, Rím

12.11.2005                                          Konferencia: "Integrovaná medicína a fytoterapie: nové                                                                                   liečebné stratégie pri črevných ochoreniach", Miláno

09.04.2005                                          Konferencia: "Integrovaná medicína a fytoterapie: nové                                                                                   liečebné stratégie“, Neapol

23.10.2004                                          Konferencia: "Integrovaná medicína a fytoterapia: nové                                                                                  liečebné stratégie“, Mestská univerzita v Ríme

12.09.2004                                           Konferencia: "Integrovaná medicína a fytoterapia: nové                                                                                   liečebné stratégie- Dysbióza“, veľtrh SANA v Bologni

14.02.2004                                           Konferencia: "Fytoterapia: praktické využitie pre všeobecného                                                                        lekára“, Pescara

18.10.2003                                           Konferencia: „Novinky vo fytoterapii v rámci Integrovanej                                                                                medicíny“, Rím

19.09.2003                                            Účasť na konferencii "Alternatívna medicína, predtým                                                                                      doplnková a teraz integrovaná: zdroje pre zdravie", veľtrh                                                                                SANA v Bologni

24-25 05.2003                                     Špecializovaný kurz iridiológie: “Obezita a celulitída,                                                                                         nterpretácia formou iridológie, talianska spoločnosť                                                                                         Irodiológie ASSIRI, Riccione

05.12.2002                                          Účasť na konferencii "Lieky: využívanie a zneužívanie", ktoré sa                                                                       konalo v Inštitúte Comprensivo di Castiglione Messer Marino

01.06.2002                                          Prehlbujúci kurz fytoterapie na univerzite v Molise,                                                                                          Campobasso

25 - 26 05.2002                                   Špecializovaný kurz iridiológie, talianska spoločnosť                                                                                         Irodiológie  ASSIRI, Riccione

16.05.2002                                           Konferencia "Celulitída: zdravotný problém alebo estetický                                                                             problém", Campobasso

11.04.2002                                           Konferencia " Alergie, atopia a intolerancie v prírodnej                                                                                     medicíne“, Campobasso

06.04.2002                                           Konferencia: "Integrovaná medicína a úloha fytoterapia:                                                                                 integrácia a možné prepojenia“, Campobasso

09.03.2002                                           Konferencia: "Nové perspektívy v Integrovanej medicíne“,                                                                               Catania

15.09.2001                                          Konferencia: "Integrovaná medicína, veľtrh SANA v Bologni

19.04.2001                                          Konferencia: "Okno do Integrovanej medicíny:                                                                                                  morfopsychológia a aplikovaná koneziológia, Campobasso

04.03.2001                                          Konferencia: " Bioenergetická medicína: nové akvizície pre                                                                              rozvoj integrovaného procesu medzi rôznymi formami                                                                                    medicíny", veľtrh  Exposalute, Miláno

10.03.2001                                          Prezentácia knihy „Bioenergetická medicína: vydavateľstvo                                                                            Tecniche  Nuove, Campobasso

17.09.2000                                          Verejná konferencia o Bionintegrovanej medicíne, veľtrh                                                                                SANA v Bologni

14.5.2000                                            Konferencia: "Okno do Prírodnej medicíny, Bagnoli del Trigno                                                                         (IS)

08. 10.1999                                        Konferencia „MC4: krôčik od budúcnosti: alternatívna                                                                                     medicína, vedecko- právny stav“, Rím

11.09.1999                                         Konferencia: " Integrovaná medicína: nové horizonty pre                                                                                 celistvú analýzu prírodných medicín“, veľtrh SANA v Bologni

21-23 05.1999                                    Svetový kongres Integrovanej medicíny, Messina

09.05.1999                                          Konferencia: "Okno do Prírodnej medicíny: vzťah človek-                                                                                 prostredie: potrava pre zem, vzduch a myseľ“, Bagnoli del                                                                              Trigno (IS)

24.04.1998                                         Konferencia: "Aspekty alternatívnej medicíny: význam od                                                                               Hippokrata až po di Bella, Agnone (IS).

September 1997                               Svetový kongres "OMEOMED", Urbino

28.06.1997                                         Konferencia: "Homeopatia: prítomnosť a budúcnosť,                                                                                       Kongresové centrum Katolíckej univerzity Sacro Cuore, Rím

21.06.1997                                        Konferencia: "Prírodná medicína v Molise: prítomnosť a aká je                                                                       budúcnosť?“ , Dóžací palác Poggio Sannita (IS)

 

 

ÚČASŤ NA SEMINÁROCH

30.09 - 01.10.2005                           Osvedčenie o účasti na III. Medzinárodnom Oftalmo-                                                                                         mikrosemeiotickom kongrese v Padove

21.06.2005                                       Účasť na seminári „Celiakia a potravinová intolerancia"                                                                                    v Campobasso

10.04.2005                                        Konferencia "Projekt Molise Nature": Pestovanie liečivých                                                                                rastlín; nové príležitosti v poľnohospodárstve  v Bagnoli del                                                                            Trigno

06.03.2004                                         Konferencia "Zdravé rastliny" v Campobasso

29.03.2003                                         Účasť na konferencii "Východná medicína - západná medicína,                                                                        alternatívna medicína" v Campobasso

26.01.2002                                          Účasť na konferencii "Homeopatia, základy starovekej                                                                                      medicíny, ako súčasť nových terapií“ v Campobasso

November 2001                               Účasť na konferencii "Feng Shui, staroveké čínske učenie"                                                                               v Campobasso

Október 2001                                    Účasť na konferencii „Prirodzený výživa ako zdravotná                                                                                     alchýmia“ v Campobasso

Jún 2001                                              Účasť na konferencii "Slnko a naša pokožka" v Campobasso

Máj 2001                                             Účasť na konferencii „Menopauza - Tichý prechod"                                                                                            v Campobasso

OSOBNÉ SCHOPNOSTI                 

DIDAKTICKÁ ČINNOSŤ

21.-22 02.2014                                 Prednášajúci  na doškoľovacom kurze Integrovanej medicíny                                                                          1.úrovne v Pescare

Oktober - decem.2013                    Prednášajúci  na kurze Integrovanej medicíny v Monopoli (BA)

Máj- október 2013                          Prednášajúci  na kurze Aplikovaná kineziológia v Montesilvano                                                                     (PE)

Február 2013                                   Prednášajúci  na kurze Aplikovaná kineziológia v Bari

Od 2011 po súčasnosť                   Prednášajúci na Lekárskej fakulte odbore prírodnej medicíny,                                                                        Univerzity degli Studi v Ríme "Tor Vergata“

Február - sept 2012                        Prednášajúci na kurze „Klinika integrovanej medicíny“ v Domus                                                                     Medica v Bagnoli del Trigno (IS)

Október - novem. 2010                   Prednášajúci na kurze „Integrovaná fytoterapia v naturopatii“                                                                         v Miláne

Október 2010                                   "Inovácie v antiaging Medicíne" v Miláne

Sept. - novem.2010                          Prednášajúci na kurze "Vzdelávanie v aplikovanej kineziológie"                                                                        v Ríme

Sept. 2009 - január 2010                  Prednášajúci a vedúci kurzu aplikovanej kineziológie                                                                                         organizovaného AIF talianskym združením fyzioterapeutov v                                                                           Giulianova (TE)

Október - December 2009               Špecializovaný kurz anti-aging medicíny v Miláne

Október - December 2008                Prednášajúci  na kurze Aplikovaná kineziológia v Sestri                                                                                      Levante (GE)

Nov. 2008 - január 2009                     Špecializovaný kurz anti-aging medicíny v Miláne

Február 2008 - apríl 2009                  Prednášajúci  na kurze Aplikovaná kineziológia v Ríme

 

2006 – 2010                                        Prednášajúci v Master v odbore Post urológie a Osteopatie,                                                                             oddelenie Stomatológie Lekárskej fakulty Univerzity G.                                                                                     D'Annunzio Chieti- Pescara

Sept. 2007 – nov. 2007                        Prednášajúci  na kurze Aplikovaná kineziológia vo Florencii

Sept. 2007 – dec. 2007                        Prednášajúci na kurze „Špecializácia v integrovanej medicíne“                                                                         v nemocnici  Niguarda v Miláne

Marec - jún 2007                                Prednášajúci  na kurze Aplikovaná kineziológia v Neapole

Okt. 2006 - február 2007                   Prednášajúci na kurze „Špecializácia v integrovanej medicíne“                                                                        v Rimini

Sept. – november 2007                     Prednášajúci na kurze Aplikovaná kineziológia v Ríme

Jún - september 2006                        Prehlbujúci kurz „Ženské hormonálne problémy v integrovanej                                                                      medicíne“

Máj 2005                                            Účasť ako prednášajúci na vzdelávacom podujatí s názvom                                                                              „Fytoterapia: nové stratégie pre využitie vo všeobecnej medicíne“                                                                  v aule "Gaetano Martino" v Messine

2002 -2003                                         Post koordinátora a pedagóga na postgraduálnom kurze                                                                                „Integrovaná medicína“ na Università degli Studi v Chieti, G.                                                                            D'Annunzio " Lekárska fakulta - Katedra biomedicínskych                                                                               odborov, Katedra medicínskej terapie

2003 -2004                                         Docent homeopatie, homotoxikológie, fytoterapie a                                                                                          akupunktúry ako súčasť seminára "Úvod k nekonvenčnej                                                                                medicíne" realizovaný Inštitútom Nobile Collegio Omeopatico,                                                                        ktorý sa konal v Pescare s rozsahom 24 hodín prednášok

2002 -2003                                        Docent estetickej biomezoterapie na „Škola estetickej                                                                                       prírodnej medicíny“, kurz sa realizoval na Nobile Collegio                                                                                 Omeopatico s rozsahom 32 hodín prednášok

2002                                                   Docent v rámci postgraduálneho vzdelávania vo fytoterapii na                                                                       Univerzite degli Studi v Molise

2000 -2003                                        Docent homeopatie, homotoxikológie, fytoterapie                                                                                            a akupunktúry na “ Škola Trienalle di Medicina Integrata“, kurz                                                                        sa realizoval na Nobile Collegio Omeopatico a konal sa v L                                                                              Aquile v rozsahu 360 prednášok

 

1995 – 2005                                        Vyučujúci v odbore akupunktúry, aplikovanej iridiológie,                                                                                  homeopetie na Lekárskom inštitúte v Urbine

1997- 2005                                          Vedecký riaditeľ Ústavu prírodnej medicíny v meste Urbino;                                                                            pracuje už dvadsať rokov v oblasti vzdelávania tým, že                                                                                      organizuje kurzy vzťahujúce sa k prírodnej (holistickej)                                                                                      medicíne, rovnako ako promótor iniciatívy, ktorá viedla k                                                                                vytvoreniu celostnej medicíny a Fakulty holistickej medicíny na                                                                      Univerzite v Urbine

 

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ    

 

            

05.04.2014                                       Poznávací deň Integrovanej medicíny – Diagnostická a                                                                                     terapeutická súčinnosť medzi vedeckou a prírodnou medicínou                                                                     Polo scientifico Universitario v Siene

2008                                                   Rozhovor pre noviny "Libero" zostaveného novinárom Stenom                                                                       Sarim s názvom "Presnejšie terapie a diagnózy pomocou                                                                                 Integrovanej medicíny“

2007                                                   Vzdelávacie stretnutie so žiakmi základnej a strednej školy v                                                                          Bagnoli na tému "Ako jesť a stravovať sa správne podľa                                                                                    nutričných zásadách."

2002                                                   Natočil pre RAI 3 rozhovory na tému: "Menopauza a rastlinné                                                                        hormóny" a "Vplyv, prevencia a starostlivosť v prírodnej                                                                                  medicíne“

2001                                                   Autor knihy s názvom „Integrovaná medicína“, vydavateľstvo                                                                          Techniche Nuove, Miláno, dotlač v r. 2005

1997 – 2000                                      Natočil pre RAI 3 rôzne rozhovory o homeopatii, kineziológii                                                                          a iridiologii

1997                                                  Odborné články pre prestížne časopisy v oblasti prírodnej                                                                                medicíny (ďalej len fytoterapia, homeopatia dnes, atď.);                                                                                    rozhovor pre časopis L'Espresso