Prírodné rastlinné produkty v modrých fľaštičkách 

Všetky tekuté prípravky Biogroup sú obsiahnuté v sklenených fľaštičkách z farmaceutického skla.
Dôvodom pre tento výber, ktorý im zároveň dáva silnú a typickú charakterizáciu, nie je podmienený iba estetickým vzhľadom, ale aj tým že asociácia medzi farbami modrá a biela tradične evokuje dojem čistoty, spoľahlivosti a umocnenia.
Dôvody, ktoré nás viedli k preferovaniu tohto typu obalu, aj keď je oveľa drahší ako tradičné obaly, sú oveľa hlbšie a dôležité a týkajú sa predovšetkým účinkov svetla na obsah.
Je to práve TMAVO MODRÁ FARBA, ktorá je farbou nekonečných priestorov, rozjímania a vyrovnanosti.
Možno s touto predstavou v minulosti veľké civilizácie pripisovali osobitnú moc nádobám s touto farbou: vzácne krémy, zvláštne balzamy, dôležité liečivá, ktoré boli uschovávané v zlatých nádobách a nádobách z tmavo modrého skla.
Ako sa často stáva, keď vstupujeme do rozhovorov s prírodou, časom objavíme, že pravdy, ktoré sme len tušili, majú odôvodnenie v sofistikovaných a presvedčivých vedeckých vysvetleniach.

Prvý vedecký prístup ohľadom účinkov svetla na prírodné lieky sa pripisuje Prof. Jakobovi Lorberovi (Graz, Rakúsko), ktorý vo svojom diele Heilkraft des Sonnenlichts preukázal, že liečebné látky uchovávané v modrom skle "sú nielen čistejšie, ale aj silnejšie.
Dr. Jacob Jutz (Grabs, Švajčiarsko) zaznamenal veľké rozdiely v priepustnosti svetla a tepla pri porovnaní sklenených nádob oranžovo - hnedej a tmavo modrej farby, pričom nádoby tmavo modrej farby majú priepustnosť svetla rovnajúcu sa takmer nule.
Skutočne pri pozorovaní spektra priepustnosti  svetla viditeľného cez priehľadné sklo  (obr. A) alebo cez tmavo modré sklo (obr. B) si všimneme ako v spektre viditeľného svetla 380–780 nm dochádza k náhlemu pádu takmer všetkých frekvencií s modrým sklom.
Takže veľká časť svetelného žiarenia sa zníži na nulu: nepreniká do nádoby.
Avšak prenáša sa 15–25% selektívna frekvencia v rozmedzí od 620– do 640 nm.
Podľa Dr. Huga Noggliho (Ependes, Švajčiarsko) tento rozsah modrého svetla sa aktivuje nepretržite a dáva energiu štruktúre organických molekúl.
Aj Prof. Albert Popp a Dr. Robert Sheldrake potvrdili úzky vzťah medzi zachovaním bio-energie a niektorými oblasťami viditeľného svetla.
Významný experiment Dr. Dieter Knapp (Mittenwald, Nemecko): niektoré prírodné liečivá boli uzavreté a uložené do sklenených nádob hnedej alebo modrej farby: po 36 dňoch vystavenia slnečnému žiareniu boli vyfotografované metódou Kirlian. Jedna fotka jasne dokazuje dramatický úbytok energie liečiv v hnedých sklených nádobách oproti harmonickej energii žiarenia, ktorá vychádza z tmavo modrých sklenených nádob.
Môžeme zhrnúť výhody TMAVO MODRÝCH sklenených nádob, ktoré presahujú estetické a vnemové vlastnosti, do týchto troch bodov:

  • Nepretržité aktivovanie a energizácia resp. nabudenie molekulárnej štruktúry
     

  • Čistenie a stabilizácia liečiv v  nádobkách
     

  • Dlhodobá konzervácia bionenergetickej aktivity