V Taliansku sa odhaduje, že približne 15-25% onkologických pacientov využíva tzv. nekonvenčné alebo alternatívne terapie a medzi nimi hlavne fytoterapiu resp. liečbu na bylinnej báze. V USA toto percento presahuje 50%.


Onkologický pacient zasiahnutý úzkosťou a zúfalstvom pri hľadaní nádeje sa spolu so svojou rodinou snaží spoliehať na každú vec, ktorá mu je prezentovaná ako užitočná pri vyriešení jeho problému, aj keď nie je preukázaná účinnosť alebo opodstatnenosť.


V tejto oblasti sa možno dostať k užívaniu liečivých bylín vo forme samoliečby, bez kontrol na kvalitu a bezpečnosť a predovšetkým často sledujúc rady a odporúčania nekvalifikovaných osôb, ktoré čerpajú z ľudového liečiteľstva v mnohých prípadoch bez akéhokoľvek vedeckého podkladu a hodnotenia dopadov na ostatné prebiehajúce liečby.


Na druhej strane vedecký výskum v onkológii urobil značný pokrok a dnes mnoho farmakologických princípov používaných pri liečbe je odvodených z rastlín. Odhaduje sa, že viac ako 60% predávaných liekov na trhu nie sú nič iné ako syntetická reprodukcia molekúl, ktoré už existujú v prírode v rastlinách. Stále viac rastlinných prípravkov sa používa v oficiálnych protokoloch spoločne s ďalšími formami liečby s cieľom posilniť ich účinky alebo znížiť vedľajšie a toxické účinky.


Praktickí lekári a onkológovia by preto mali mať dostatočné znalosti a nasmerovať pacienta k vyhýbaniu sa jednoduchým sľubom zázračných účinkov prírodných prípravkov, ktoré sú takto často prezentované a propagované, a spoliehať sa radšej na tie vzácne rastliny, ktoré určite môžu ponúknuť vhodný druh pomocnej liečby. V záujme integrácie mnohé Onkologické inštitúty využívajú ako podpornú liečbu práve terapiu prírodnými liečivami, hlavne podpornú liečbu na báze rastlín tzv. fytoterapiu, spolu s tradičnými liečebnými prostriedkami ako napríklad slávny Memorial Sloan Kette- ring Cancer Center v New Yorku. Aj v Taliansku existuje veľké odhodlanie posúvať hranice liečebných procesov , ktorých hlavnou prioritou je pomoc pacientovi, práve táto snaha viedla k nedávnemu založeniu ARTOI, Združenia integrovanej onkologickej medicíny.


Tento koncept nesleduje módne predsudky, nie je to pokus dať odpoveď na želania pacientov, ktorí už často nevedia, kam sa obrátiť, ale predstavuje prirodzený vývoj výskumu v oblasti epidemiológie, klinických a predklinických odvetví, ktoré idú rovnakým smerom.


Prírodní výrobcovia na základe týchto zámerov sprístupňujú pacientom a tím, ktorí sa o nich starajú, rad prípravkov tzv. ONCOPHYT, ktorý predstavuje dôležitý krok pri definovaní novej formy pomocnej liečby  onkologických a nádorových ochorení.

 

Racionálne využitie liečivých rastlín v onkológii


Môžeme rozlíšiť nasledujúce liečebné účely:

 

1.  Rastliny s účinkom na stimuláciu imunity.
Existuje už mnoho zistených rastlín, vedecky preskúmaných a potvrdených, ktoré majú imunostimulačný účinok. V onkológii ide o výber správnych rastlín vo vzťahu ku konkrétnym klinickým prípadom, určenie spôsobov a optimálny čas pre ich podávanie.

 

2.  Rastliny s chemo-preventívnym účinkom.
Mnoho rastlín sa javí užitočnými pri zabraňovaní  faktorov, ktoré spôsobujú rast nádorov, ďalšie pri zamedzovaní degenerácie zdravých buniek podrobených pôsobeniu karcinogénov najmä potravín, iné stimulujú apoptózu malígnych buniek.

 

3.  Rastliny s podporným účinkom.
Onkologický pacient má obvykle klinický obraz charakterizovaný nielen symptómami, ktoré sú vlastné pre nádorové ochorenia, ale aj ďalšími pridruženými ochoreniami, ktoré môžu mať priamu alebo nepriamu súvislosť s takýmto ochorením.

Existuje mnoho rastlinných zložiek, ktoré môžu mať blahodárny a podporný účinok a môžu byť užitočné v takýchto situáciách, a ktoré nemajú priťažujúce vedľajšie účinky a kontraindikácie, v prípade liečebných postupov, ktoré sú samé o sebe veľmi zaťažujúce pre organizmus.

 

4. Rastliny s posilňujúcim alebo ochranným účinkom.
Je veľa rastlín, ktoré už boli preskúmané a javia sa veľmi účinné, a to nielen na zmiernenie vedľajších účinkov a toxických účinkov chemoterapie a rádioterapie, ale tiež k zvýšeniu ich účinnosti vo forme cieleného zníženia dávok a doby ošetrenia.

 

5 Rastliny s priamym cytotoxickým účinkom.
Mnohé rastliny boli študované a ďalšie ešte aj v súčasnosti podliehajú zaujímavým testom na overenie novej formy cytotoxických účinkov proti rakovinovým bunkám. Niektoré z nich sú používané ako také, iné poskytujú základ pre použitie polo syntetických výťažkov, často sa realizuje súčinné použitie.

 

 

Odhaduje sa, že na Zemi je približne 600.000 druhov rastlín a z toho len 5% bolo preskúmaných z chemického a farmakologického hľadiska. Je teda pred nami ešte mnoho práce, ale faktom zostáva, že to málo, čo bolo urobené už viedlo k zaujímavým a platným výsledkom. Cesta je dlhá, ale stačí ju prejsť, aby sme dosiahli pozitívny a významný cieľ.

ONCOFYTOTERAPIA