LÍNIA ONCOPHYT

Všetky  nápady,  ktoré  majú obrovské  následky,  sú vždy  jednoduché.

                                                                                                                 LEV NIKOLAJEVIC TOLSTOJ

 

Línia výživových doplnkov ONCOPHYT vyvinutá pod lekárskym dozorom,  predstavuje dôležitý krok pri definovaní novej formy pomocnej liečby  onkologických a nádorových ochorení.., postavený na princípe biointegrovanej medicíny a oncofytoterapie na základe rastlinných a bylinných výťažkov. Integrovaná medicína využíva spoločné prvky z rôznych odvetví medicíny, čím pomáha budovať jednotný jazyk na teoretickej a praktickej úrovni, čo umožňuje priblížiť prírodnú medicínu ku „konvenčnej“ vedeckej medicíne.

    Vo väčšine prípadov sa výživové doplnky Oncophyt užívajú ako doplnok štandardnej liečby pri onkologických a nádorových ochoreniach. Dôvodom ich využitia je práve významná a unikátna kombinácia zloženia z liečivých bylín a rastlinných extraktov podporená zložitým vývojom a výrobou pod prísnym lekárskym dozorom, aby bola dodržaná vysoká kvalita, bezpečnosť a presne stanovené technologické postupy.

Postupným zložitým vývojom nám v dnešnej dobe spoločnosť Biogroup srl. prináša 10 preparátov výživových doplnkov v rámci línie Oncophyt.

     Tieto preparáty sú určené od veľmi dôležitej prevencie cez doplnkovú pomocnú liečbu onkologických pacientov pri akomkoľvek type onkologickej diagnózy v rôznych štádiách až po obnovovanie zdravia po dokončení liečby...

 

  

                                                                                                              

Zároveň však nemajú priťažujúce vedľajšie účinky a kontraindikácie, v prípade ich užívania pri už prebiehajúcich liečebných postupov, ktoré sú samé o sebe veľmi zaťažujúce pre organizmus, či už po fyzickej alebo psychickej stránke.

 

„PRÍRODA JE LEKÁROM CHOROBY“

    

 

 

Konečné vlastnosti a indikácie línie Oncophyt sú dané kombináciou liečivých rastlín a bylinných extraktov a ich možnými schopnosťami a vlastnosťami. Vo výživových doplnkoch línie ONCOPHYT je kombinácia rastlinných zložiek, ktoré môžu mať blahodárny a podporný účinok, môžu byť užitočné a môžu mať:

 •  Imunostimulačné a imunomodulačné účinky,

 •  citotoxické účinky na nádorové bunky, antimutagénne účinky,

 •  účinky zamedzujúce angiogenézu,

 •  antimetastatické účinky,

 •  protianemické účinky,

 •  účinky proti degenerácii,

 •  antioxidačné  účinky,

 •  detoxikačné účinky,

 •  hepatoprotektívne účinky, protizápalové účinky,

 •  účinky spomalenia rastu nádorových buniek,

 •  preventívne účinky návratu nádorového ochorenia