ONCOPHYT 1

 

Prevencia

 

Pomoc pri onkologickej liečbe

 

 

Predstavuje dôležitý krok pri definovaní novej formy pomoci pri liečení onkologických pacientov.

 

 

Tieto preparáty sú určené od veľmi dôležitej prevencii cez doplnkovú pomoc onkologickým pacientom pri akomkoľvek type onkologickej diagnózy v rôznych štádiách, podporenou ľahším zvládnutím vedľajších účinkov až po obnovovanie zdravia po dokončení liečebného procesu.

 

 

 

 Výživové doplnky sú registrované na UVZSR

ONCOPHYT 2

Chemoprevencia
nádorových ochorení
a recidív

ONCOPHYT 3

Nádorové

ochorenia

a recidívy

ONCOPHYT 4

Zvýšenie účinnosti chemoterapie a níženie jej toxicity

 

ONCOPHYT 5

Ochrana pri chemoterapii
na podporu organizmu

ONCOPHYT 6

Prevencia a imunita pri chemoterapii a rádiologickej terapii

ONCOPHYT 7

Podpora ochrany organizmu
pri rádiologickej liečbe

 

ONCOPHYT 8

Mikoterapia s podporným ochranným účinkom pre zdravé bunky

ONCOPHYT 9

Podpora základnej liečby
nádorových ochorení

ONCOPHYT 10

Stimulácia v vyváženie prirodzenej obranyschopnosti organizmu