Homeopatia a fytoterapia

Homeopatia je holistická forma komplementárnej medicíny, ktorá lieči človeka ako celok, a nie len telesné

príznatky.Pracuje na princípe, podľa ktorého sú myseľ a telo úzko prepojené.Cieľom homeopatickej praxe je

schopnosť porozumieť a vedieť interpretovať príznaky pacienta –vonkajšie znaky ochorenia-pred podaním

prípravku aj po ňom.Tento nadväzný vzťah pomáha homeopatom účinne odhaľovať príčinu ochorení, ktoré

sa často opakujú.Homeopatia je ako bezpečný a citlivý prístup vhodná najmä kvôli jednému z dôležitých

pravidiel liečebného postupu-predovšetkým nepoškodiť.

Fytoterapia spadá plne do tejto oblasti. Tento termín prvýkrát zaviedol Henrì Leclerc a označuje

liečbu ochorení alebo patologického stavu pomocou rastlín alebo liečiv, ktoré sú od nich odvodené.

Tak ako je to pri existujúcom rozdelení medzi prírodnou medicínou a vedeckou, západnou medicínou, tak

aj vo fytoterapii máme tendenciu rozlišovať tradičnú fytoterapiu, empirickú farmakológiu a vedeckú

fytoterapiu.

Tradičná fytoterapia je založená na empirických poznatkoch, niekedy aj veľmi starých a overených v

priebehu času v klinickej praxi. Tradičná fytoterapia sa domnieva, že liečivý účinok rastliny sa nepripisuje

jednotlivým chemickým princípom, ktoré obsahuje alebo ich súčtu, ale všetkým jeho aktívnym aj pasívnym

zložkám, ktoré tvoria FYTOKOMPLEX (RASTLINNÝ CELOK). Toto vedie k vytvoreniu terapeutickej jednotky, v

ktorej sa aktívne princípy spájajú s pasívnymi princípmi rastliny, pričom vzniká prirodzená synergia účinku,

ktorá pôsobí navzájom pozitívne s organizmom, ktorému bola podaná.

Farmakologická fytoterapia je založená na najnovších vedeckých poznatkoch získaných v laboratóriu a na

testoch na zvieratách a na človeku. Verí, že liečivý účinok rastliny možno pripísať jej aktívnym chemickým

princípom, ktoré sa dajú izolovať, vyčistiť a podávať z jej výťažku, ktorý niekedy možno vyrábať aj

synteticky.

Medzi najnovšie modely fytoterapie patrí energeticko –konštitučný model, ktorý vznikol vo Francúzsku

a autorom je Requena. Model bol vytvorený z integrácie konštitučného nastavenia M.T.C. a moderných

konceptov- PNEI. Tento model bol ďalej rozvíjaný a uplatňovaný v rámci Integrovanej medicíny, čím získal

dôležité potvrdenia a prestížne ocenenia na klinickej úrovni.

Fytoterapia Biogroup v súlade s vyjadrenými názormi vychádza z tradícií, snaží sa testovať na

farmakologickej úrovni, nachádza uplatnenie v energetickom a konštitučnom pláne v metodologickom

rámci Integrovanej medicíny.