LÍNIA PSICOPHYT

ALTERNATÍVNA  MEDICÍNA | LINIA PSICOPHYT REMEDY ABSOLÚTNA NOVINKA

 

Bachove esencie a fytopreparáty  preparáty v podobe homeopatických guličiek.

 

PSICOPHYT- sú prírodné bylinné zmesi a kvetinové komplexy (esencie) vyvinuté na na pomoc pri najdôležitejších psychických a psychosomatických problémoch.

Poruchy a zdravotné komplikácie psychického pôvodu sú čoraz častejšie a väčšina chorôb je v podstate sekundárny prejav psychického pôvodu.

 

Zdravie je súlad tela a ducha. Telo je v podstate zrkadlom, ktoré odráža stav mysle. Emocionálne zdravie je rovnováha medzi našimi emocionálnymi pocitmi. Neznamená to však úplné odstránenie silných emócii, ako je hnev, strach či rozhorčenie. Problém nastáva v momentoch keď tieto dôležité emócie zadržiavame vo svojom vnútri, potláčame ich, vôbec ich nevyjadrujeme alebo ich vyjadrujeme nevhodne.

 

Zdravie prichádza ak tieto emócie  premeníme na pozitívne aspekty.  Vibrácie uložené v kvetovej esencii pôsobia ako výživná látka na dosiahnutie emocionálnej rovnováhy našich pocitov. Uvoľňujú prekonané, negatívne a nepotrebné emocionálne schémy a stavy mysle a šetrne umožňujú, aby sa rozpustili a vymenili za pozitívny aspekt.

 

Kvetinové komplexy (esencie) a bylinné zmesi sú účinné katalyzátory emocionálnej premeny.                    

 

Poruchy a zdravotné komplikácie psychického pôvodu sú čoraz častejšie a väčšina chorôb je v podstate sekundárny prejav psychického pôvodu.

Je tu tendencia včleniť príčinu týchto chorôb výlučne do biochemického a psychologického prostredia.

Toto rozdelenie vedie zase k voľbe diferencovaných liečebných postupov s prevahou užívania psychofarmatík a liečiv alebo použitia psychoterapií.

Existujú rôzne myšlienkové prúdy a výskumné odvetvia. Napredovanie v tejto oblasti však prinieslo aj časté extrémy a radikalizáciu v niektorých polohách. Sú také osoby, ktoré povýšili psychickú etiológiu týchto porúch a tvrdia, že všetky choroby bez rozdielu majú tento pôvod.

 

Prírodná medicína založená na holistických princípoch akceptuje nielen možnosť oboch, t.j. psychologických aj  biochemických príčin ochorení, ale tiež zahŕňa štruktúru a zloženie, zároveň identifikuje existenčný výraz nedostatkov vzhľadom k energetickému jadru, ktorý súčasne presahuje a zahŕňa vyššie uvedené komponenty.

 Akékoľvek ochorenie rôzneho pôvodu sa v každom prípade odráža na organizme človeka úplne komplexne. Ak chceme skutočne liečiť, musíme určiť prvok, ktorý stojí primárne za  ochorením a venovať sa hlavne tomuto prvku, avšak nesmieme zabúdať na aspekty, ktoré sa prejavujú sekundárne.

 

Preto treba mať na pamäti, že duševné poruchy môžu byť spôsobené biochemickými zmenami, ktoré spôsobil napríklad vírus alebo parazit v dôsledku poranenia hlavy alebo chrbtice, čo sa rovná šoku na psychologickej úrovni a môže byť výrazom hlbokého nepokoja, ktorý nám predkladá otázku našej existencie.

 

Spoločnosť Biogroup čerpá zo základných princípov integrovanej medicíny a vyvinula  líniu PSICOPHYT, ktorá je charakterizovaná vysoko inovatívnou filozofiou užitočnou pri danom type závažných zdravotných ťažkostí. Multidisciplinárny prístup medzi rôznymi FORMAMI prírodnej medicíny a ich potrebe pri konvenčnej medicíne umožňuje plne sa spoľahnúť na tento druh prípravkov.

 

Tieto preparáty majú bylinný a kvetinový homeopatický základ a prostredníctvom špecifického spracovania pôsobia na krvinky. Použitie týchto prípravkov  v žiadnom prípade nevylučuje predpisovania iných procedúr, ako sú tradičné lieky, akupunktúra a psychofarmaká.